سوالات متداول

شماره پذیرنده کد QR پایین استند است و حساب حقوقی برای کسب و کار کاملا جداست. در حالی که حساب کاربری برای استفاده شخصی کاربر در نظر گرفته شده است.