سوالات متداول

تا زمانی که قانون معافیت از مالیات شرکت‌های دانش بنیان پا برجا باشد.