سوالات متداول

نحوه تعامل بومرنگ با پذیرندگان و سوپرمارکت‌‌ها، مشابه دستگاه‌‌های POS خواهد بود. بنابراین این اپلیکیشن، هیچ هزینه‌ای بابت ارائه خدمات به سوپرمارکت‌ها، مانند مالیات، کارمزد، سود یا هیچ مبلغ دیگری را دریافت نمی‌کند.