سوالات متداول

ایجاد امنیت بیشتر در اپلیکیشن به این صورت که مشخصات کارت بانکی شما در هیچ جای اپلیکیشن وارد نشود. تنها مشخصاتی که از شما گرفته می شود در رابطه با حساب بانکی شما و شماره شبا است که تنها برای واریز به حساب کاربرد دارد.