سوالات متداول

بازه زمانی بسته‌های اینترت همراه بومرنگ در همه اپراتورها از یک روزه تا شش ماهه تعریف شده‌اند.