سوالات متداول

در صورت عدم واریز وجه به حساب شما، موضوع را به همراه اطلاعات تراکنش به پشتیبانی بومرنگ اطلاع دهید. گروه پشتیبانی با تطبیق اطلاعات شما، اقدامات لازم برای واریز وجه به حساب شما را انجام می‌دهد.