سوالات متداول

در صورت عدم واریز وجه به حساب شما، موضوع را به همراه اطلاعات تراکنش به پشتیبانی بومرنگ از طریق شماره 91324641-021 توضیح دهید. گروه پشتیبانی با تطبیق اطلاعات شما، اقدامات لازم برای واریز وجه را انجام خواهند داد.