سوالات متداول

برای حساب‌های بانک سامان، کم‌تر از ۱ ساعت و برای سایر بانک‌ها، پس از انجام پروسه مالی شاپرک (حدود ۲۴ ساعت) خواهد بود