سوالات متداول

سرمایه گذارشرکت بومرنگ، ضحی کیش است که قرارداد با درگاه پرداخت الکترونیک بانک سامان و ملی دارد و همچنین تحت پوشش بانک مرکزی ایران است.