سوالات متداول

بله به صورت فصلی و بر پایه تعداد تراکنش‌های ثبت شده پذیرنده جشنواره‌ها اجرا می‌شود.