سوالات متداول

خیر، انتقال از کیف پول به کیف پول و کارت بدون کارمزد است.

همچنین اگر مشتریان از QR برای پرداخت‌های خود استفاده کنند، هیچ هزینه اضافی پرداخت نخواهد کرد.