سوالات متداول

خیر، جز دارنده حساب اطلاعات محرمانه در اختیار فرد دیگری قرار نمی‌گیرد