سوالات متداول

خیر، انتقال از کیف پول به کیف پول و کارت بدون کارمزد انجام می‌شود. همچنین اگر مشتریان از برای پرداخت‌های خود استفاده کنند، هیچ هزینه اضافی برای آن‌ها پرداخت نخواهند کرد.