سوالات متداول

تحویل رسید کاغذی پس از انجام تراکنش وجود ندارد. اما پذیرندگان می‌توانند از طریق اپلیکیشن و پیامک از انتقال وجه به حساب خود باخبر شوند.