سوالات متداول

برای پرداخت از طریق کد کیو آر، نیازی به رمز دوم یا رمز پویا نیست و فقط داشتن رمز کیف پول بومرنگ کافی است.