سوالات متداول

ثبت‌نام در اپلیکیشن بومرنگ نیاز با شماره موبایل بوده و سپس برای کاربرانی که اطلاعات پروفایل خود را تکمیل نمایند جوایزی درنظر گرفته خواهد شد.