سوالات متداول

خیر، مبلغ خرید اجناس به همان مبلغ درج شده برروی کالا خواهد بود و بومرنگ مبلغ کش‌بک را برحسب تشخیص تولیدکنندگان و یا کمپین های تعریف شده در بومرنگ به کیف پول مشتری واریز مینماید