سوالات متداول

بله، از طریق اسکن QR پذیرنده‌ها می‌توانید خرید خود را انجام دهید.