سوالات متداول

بله، بدون نیاز به رمز و تنها با ورود مستقیم شماره تلفن و انتخاب اپراتور، مستقیما سیم کارت خود را شارژ کنید.