سوالات متداول

خرید بسته اینترنت در بومرنگ با ورود شماره سیم کارت انجام می‌شود. به‌همین دلیل امکان ورود شماره تماس خودتان یا دیگران برای خرید بسته اینترنت همراه امکان‌پذیر است.