سوالات متداول

در حال حاضر اگر حساب شما متعلق به بانک سامان باشد، امکان برداشت آنی وجود دارد. در غیر این صورت پرداخت وارد فرایند شاپرک می‌شود. همچنین گفتنی است که به زودی امکان پرداخت آنی برای سایر بانک‌ها نیز مهیا می‌شود.