راه های دریافت بومرنگ :

در جشنواره بومرنگ که همزمان برای پذیرندگان و کاربران برگزار می‌شود، وجه نقد و گوشی تلفن همراه آنر هدیه داده می‌شود. برای شرکت در جشنواره، پذیرندگان پس از معرفی اپلیکیشن بومرنگ به 20نفر وارد قرعه‌کشی می‌شوند. به 3 نفر از کسانی که بیشترین معرفی منجر به نصب را داشته باشند، مبلغ 3میلیون تومان جایزه داده خواهد شد. همچنین به یک نفر از پذیرندگان که بالاترین میزان معرفی منجر به تراکنش را داشته باشد، بدون قرعه‌کشی یک عدد گوشی آنر اهدا می‌شود. در این جشنواره برای کاربرانی هم که بیشترین تراکنش ریالی را در اپلیکیشن بومرنگ داشته‌اند، بدون قرعه کشی مبلغ 3میلیون تومان جایزه تعلق می‌گیرد. به یاد داشته باشید که برای ورود به جشنواره داشتن 10تراکنش در این اپلیکیشن ضروری است. همچنین به 3نفر از کاربرانی که بیشترین میزان معرفی منجر به نصب را داشته باشند با قرعه‌کشی مبلغ 1میلیون تومان هدیه داده خواهد شد.